Klubhuse reglement

Dragør Motorbådsklub’s Klubhus reglement.

 

 1. Alle medlemmer har adgang til klublokalerne og dettes faciliteter. Herunder toiletter, køkken og samlingsstue. Rygning er forbudt.
 2. Klublokalerne kan i princippet ikke lånes eller lejes af medlemmerne til private arrangementer og lign. Dog kan man i særlige tilfælde dispensere, hvis arrangementet er åbent for alle øvrige medlemmer.
 3. Ved brug af klubbens faciliteter skal disse altid efterlades i rengjort og ordentlig stand. Det er ikke tilladt at efterlade personlige effekter til opbevaring i klublokalerne.
 4. Fejl, hærværk, og andre usædvanlige forhold skal omgående meddeles til bestyrelsen. Alarm systemet må aldrig obstrueres.
 5. Skulle et medlem ved uheld beskadige inventar m.v. skal dette omgående meddeles til bestyrelsen, som herefter tager stilling til et eventuelt erstatningsansvar.
 6. Åbningstider vil være opslået på/ved døren og skal altid overholdes. Sidste mand kontrollerer at klublokalet er tomt, slukker alt lys og låser dørene.
 7. Når klubben ved opslag har adviseret et arrangement, har kun tilmeldte til dette arrangement adgang.
 8. Ved klubbens arrangement må medlemmer ikke medbringe egne drikkevarer.
 9. Der må på intet tidspunkt forgå privat salg af øl eller spiritus mellem medlemmer og/eller gæster i klublokalerne.
 10. Under ophold i klublokalerne, skal medlemmerne optræde på en sådan måde, at det ikke er generende for naboer eller for de mennesker, der færdes i eller omkring klublokalerne.
 11. Gæster har kun adgang ifølge med medlemmer og max 2 pers. pr. medlem.
 12. Medbringes hunde i klublokalerne skal de være i snor og må under ingen omstændigheder genere medlemmer eller gæster.
 13. Fremlagte tidsskrifter, meddelelser m.v. er klubbens ejendom og må, med mindre andet er meddelt, ikke fjernes fra klublokalerne.
 14. Audiovisuelt udstyr, porcelæn, glas, værktøj m.v. må ikke fjernes fra klublokalerne, uden aftale med en fra bestyrelsen.
 15. Ved overtrædelse af ovennævnte reglement, kan bestyrelsen give det pågældende medlem en skriftlig advarsel og forbyde medlemmet adgang til klublokalerne i kortere eller længere tid.
 16. Ved særligt grove overtrædelser (voldelig optræden – ulovlige aktiviteter eller efter en eller flere gentagende advarsler) kan bestyrelsen udelukke et medlem fra klubben og dermed klublokalerne.