Tolderen

I Dragør har der været toldsted i hvert fald fra begyndelsen af 1800-tallet.
Toldboden var i karantænebygningen på havnen (Strandlinien 3). Her var der både vejerbod og toldpakhus.
Tolderen havde oprindeligt bolig på ejendommen Elisenborg vest for byen, men flyttede i midten af 1800-til et nyopført hus på Kongevejen 11.

Dmk har nu klublokaler i huset, her mødes vi før klubture og holder skippermøde før afgang
Der er næsten altid medlemmer i klubhuset, også i weekenden. I vintersæsonen, er der fællesspisning søndag middag, se aktivitetskalenderen